Indlæg der har relevans med henblik på individuel terapi

depression – du er ikke alene

Depression kan ramme os mennesker på alle årstider. De seneste undersøgelser viser, at hver 5 dansker vil få en depression i løbet af deres liv.

Depression kan manifestere sig forskelligt.

De mest almindelige tegn på depression er typisk manglende fornøjelse over ting, som plejede at glæde en, manglende selvfølelse, nedsat energi, koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer og søvnløshed, men depression kan også være symptomer, som de færreste forbinder med sygdommen. De kan have en mere fysisk karakter med anspændthed, mavesmerter, fordøjelses problemer, rygsmerter – og nedsat evne til at mærke sine følelser. Det er som om, følelserne er lammet. Kropsligt kan der være en stor indre uro og ubehag, som gør det vanskeligt at finde ro.

Nogle oplever en meget voldsom skyldfølelse, over ikke at kunne det, de plejer og andre oplever angst, fordi det er så svært at håndtere alt ubehaget og det kan føles som om man ikke rigtig kender sig selv eller kan stole på sig selv.

Hvordan får man det bedre?

Som psykoterapeut ser jeg på depressionen som en overbelastning. Sygdommen udvikles gennem en ubalance i samarbejdet mellem forskellige hjernecentre, kroppen og følelserne. Denne balance kan forårsages af forskellige psykologiske belastninger som for eksempel problemer i parforholdet, en fyring, alvorlig sygdom, eller hvis vi gennem længere tid er meget stressede. Det kan være, hvis det er vanskeligt at stå ved egne behov og grænser.

Også svære belastninger i barndommen, kan spille ind, og vi kan have lært forskellige former for overlevelsesstrategier, som på et tidspunkt ikke kan bære mere.

Samtaleterapi er dokumenteret virksomt i behandlingen af en depression. At have et sted, hvor det er muligt at åbne sig, arbejde med alt det svære og få ro og overblik i samspillet med en professionel terapeut.

I min praksis i Lyngby arbejder jeg sammen med min klient på forskellige niveauer.

Jeg arbejder med samtalen, hvor vi sammen undersøger symptomer og taler om alt det svære, så det får en retning.

Jeg arbejder med nervesystemet, så der kommer bedre balance i mellem krop og hoved. Det er blandt andet med korte mindfulness-øvelser, men også små behagelige kropslige øvelser, der regulerer og giver mere ro.

Jeg arbejder også med psyko-edukation, hvor jeg fortæller om vigtig teori i forhold til, hvordan vi fungerer som mennesker, om depression og behandling – som alt sammen kan give en dybere forståelse af, hvad der er på spil.

Dette er alt sammen med til, at klienten kan finde fodfæste igen – og komme klogere og mere balanceret ud på den anden side af en depression.

 

Jeg kan kontaktes på mail@sannegrothe.com eller på tlf. 9389 0990. Velkommen!

ER DU STRESSET?

Der er meget fokus på stress i vores liv i dag – men på trods af det fokus vurderes det, at hver syvende dansker har symptomer på stress.

Det er meget individuelt, hvor meget der skal til, for vi bliver stressede – og ligeledes stor forskel på, hvad der stresser os.

Det kan være rigtig svært at se stress i øjnene. Vi ser ikke syge ud udenpå og det kan være vanskeligt for andre og for os selv at forstå, hvorfor vi har det så skidt. Læs mere

HVORFOR GÅ I TERAPI?
Målet med terapi er at styrke din livskvalitet og skabe den udvikling, du ønsker dig. Terapi handler om at øge din opmærksomhed, og dermed give dig mulighed for at tænke, føle og handle på nye og mere hensigtsmæssige måder, og give dig støtte til at arbejde med de udfordringer, der forhindrer dig i at have det godt. For de fleste opleves terapi som en proces, der giver mod til at stole på egne ressourcer og muligheder.
Jo mere klarhed, ro og styrke du udvikler indadtil, desto mere kan du favne dine vigtige relationer og den ydre verden – og omvendt: jo mere, du kan åbne dig mod andre og tage positivt i mod kærlighed, kontakt og inspiration, des mere styrkes dit indre liv og din balance.
Terapi kan være med til at skærpe din livskvalitet:

  • når du føler dig stresset/udbrændt
  • når du oplever angst eller er overbelastet
  • når du oplever eksistentielle kriser som tab, skilsmisse, mm.
  • når du savner mål og mening i dit liv
  • når du har lavt selvværd
  • når du er nedtrykt og modløs
  • når dine tanker kører i ring
  • når du ikke kan mærke, hvad du vil
  • når du ikke kan finde mod eller overskud til at ændre på det, du ønsker, skal være anderledes

Jeg vil gerne støtte dig i denne proces, og byder dig varmt velkommen i min praksis i Kgs. Lyngby. Kontakt mig allerede i dag.

 

 

 

Adoption-BW

Børn der er adopterede

Adopterede børn udgør en lille og ofte overset gruppe i vores samfund.

Forskningsmæssigt ser vi, at de fleste adopterede børn falder godt til og generelt klarer sig godt i deres nye familier. De udvikler sig til sunde, velfungerende og ressourcefyldte børn.

Når det er sagt, viser forskningen også, at adopterede børn er mere udsatte for psykisk sårbarhed/sygdom, og det har en væsentlig sammenhæng med den bagage, børnene kan have med. En bagage vi også kalder for tilknytning og overlevelsesstrategier.

Læs mere

At være ufrivillig barnløs kan være en stor krise i livet. At opleve ikke at have kontrol over eget liv, udløser voldsomme reaktioner hos de fleste. Fertilitetsbehandlingen er krævende, og de følelsesmæssige svingninger mellem håb og håbløshed, hvis man ikke bliver gravid, er meget belastende. Opmærksomheden låses mere og mere på graviditetsønsket, og det er umuligt at følge rådene fra den velmenende omverden om bare at slappe af, og at det hele nok så skal gå.

Læs mere

ANGST? Du er ikke alene.

Angst er en af de almindeligste psykiske lidelser. Det skønnes at ca. hver femte dansker på et tidspunkt i livet rammes af en eller anden form for angst.

Angst er en hel naturlig del af vores alarmberedskab, som aktiveres, når vi oplever, der er fare på færde.

Læs mere

Chok og det autonome nervesystem – en forståelsesramme

I går var der skyderi i Lyngby ved Sticks and Sushi, hvor jeg i sidste uge sad på selv samme restaurant på selv samme tidspunkt og spiste middag med min familie.

I går oplevede mange mennesker disse skyderier på helt tæt hold. Nogle fra gaden, nogle fra Magasin og nogle sad under borde i restauranten på Sticks and Sushi, mens kaos udspillede sig.

 

Det giver mig anledning til at reflektere over, hvilke mekanismer, der træder frem i os som mennesker, når vi føler os truet på livet – måske endda sammen med vores nærmeste, vores elskede, så truslen virker endnu voldsommere. Læs mere

Gruppeforløb for forældre til et adopteret barn v. Sanne Grothe Psykoterapeut MPF

Når du er mor eller far til et adopteret barn, er der ind i mellem brug for en særlig indsats og forståelse. Vores børn kommer ofte med en historik, hvor vi som forældre kan have behov for at sparre med andre i forhold til de situationer og reaktioner, vi oplever i samspil med vores barn. Vores familieliv er startet på et andet fundament, hvor det kræver tid, omsorg og kærlighed at skabe en tryg tilknytning.

Læs mere

MINDFULNESS I SAMTALETERAPI

I min praksis bruger jeg ofte små øvelser fra mindfulness for du i højere grad kan mærke dig selv, for at støtte din proces og give plads til hele dig.

Mindfulness meditation giver dig indre ro, mindsker stress, og giver i højere grad kontrol over dine tanker, følelser og reaktioner. Du bliver i stand til at rumme dine følelser ved at registrere dem, acceptere dem og så igen blidt forlade følelsen ved at vende din fulde opmærksomhed på dine åndedrag. På denne måde kan du rumme dine følelser og dine tanker, så du ikke behøver at være ”slave” af dem.

Dit nervesystem reguleres ved blot at vende blikket indad, trække vejret. Ingen vurderinger. Blot at være.

Lyder det rart?

Kontakt mig for at høre mere.

Vil du inspireres – se med her:

http://www.psykiatrifonden.dk/viden/gode-raad-og-temaer/mindfulness/bliv-mindful-brug-vores-mindfulness-oevelser.aspx

Vi kan alle tåle noget – nogen kan tåle mere – ingen kan tåle alt.

Læs her om stress, terapi og balance.

Stress: Vores alarmberedskab

Stress-reaktionen er vores alarmberedskab. Alarmen sætter i gang, når vi kommer i en udfordrende situation – det kan for eksempel være, når der sker noget uventet. Stress-reaktionen består i, at vores autonome nervesystem sætter i gang, og at produktionen af hormonerne adrenalin og kortisol stiger. Det er hormonerne, der bringer vores krop i alarmberedskab. Vi kan mærke det, ved at vores hjerte slår hurtigt, vi begynder måske at svede, og vi bliver fokuserede på den udfordring, vi står overfor. Reaktionen skærper sanserne og sætter os i stand til at handle hurtigt.

Læs mere