Adoption-BW

Børn der er adopterede

Adopterede børn udgør en lille og ofte overset gruppe i vores samfund.

Forskningsmæssigt ser vi, at de fleste adopterede børn falder godt til og generelt klarer sig godt i deres nye familier. De udvikler sig til sunde, velfungerende og ressourcefyldte børn.

Når det er sagt, viser forskningen også, at adopterede børn er mere udsatte for psykisk sårbarhed/sygdom, og det har en væsentlig sammenhæng med den bagage, børnene kan have med. En bagage vi også kalder for tilknytning og overlevelsesstrategier.

Det viser sig hos barnet som sunde reaktioner på en ualmindelig start i livet, og vi som forældre bærer et stort ansvar for at rumme, støtte og møde disse reaktioner, så vores børn kommer igennem svære følelsesmæssige temaer som forladthed, separationsangst, uro, sorg, ensomhed, ængstelighed, stress, kontrol og vrede på en hensigtsmæssig måde.

I mit arbejde som psykoterapeut arbejder jeg i sammen med jer forældre omkring livsvigtige emner som tilknytning, nervesystem og den treenige hjerne i forhold til jeres hverdag med jeres barn.

Vi taler om konkrete situationer, I oplever, og arbejder grundlæggende teori ind samt ser på jeres egne mønstre i forhold til at møde jeres barn. Dette alt sammen for at styrke jeres tilknytning – og for I kan skabe en sikker base for jeres børn, hvor I kan regulere nervesystemet og skabe tryghed og ro, så barnets tilknytning til jer kan udvikle sig.

Tilknytning er vores ståsted i verden.

*Det trygge tilknytningsmønster er kendetegnet ved, at man som voksen:

 • kan regulere egne og andres emotioner
 • kan modtage hjælp og klare sig selv
 • generelt er afslappet og kan finde indre ro
 • er socialt kompetent og empatisk
 • har mange venner og er vellidt
 • er nysgerrig og vedholdende i problemløsning
 • er selvmotiverende
 • i hovedtræk ser andre som venlige og pålidelige
 • er positivt stemt overfor andre mennesker
 • er åben overfor forandringer
 • er tillidsfuld uden at være naiv
 • kan kommunikere klart om egne behov
 • er modstandsdygtig overfor stress og belastninger
 • kan beskytte både sig selv og andre fra farer og krænkelser
 • kan reparere brud i relationer og sige undskyld
 • kan rumme at andre er forskellige fra dem selv

*Citeret for Inge Holms artikel: “Tilknytning, udviklingstraumer og stress”

Da mange adopterede børn kommer til os med et utrygt tilknytningsmønster, er det meget vigtigt at lægge det terapeutiske fokus netop her sammen med jer forældre. Et utrygt tilknytningsmønster kan overskrives til et trygt tilknytningsmønster.

Nøgleord i dette arbejde er; regulering af nervesystemet, ro, struktur, venlighed, italesættelse af svære følelser, kærlighed, omsorg, mødet med kærlige øjne, spejlning og tilpasning af krav – og tid.

 

Jeg glæder mig til at møde jer i min praksis.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.