HVORFOR GÅ I TERAPI?
Målet med terapi er at styrke din livskvalitet og skabe den udvikling, du ønsker dig. Terapi handler om at øge din opmærksomhed, og dermed give dig mulighed for at tænke, føle og handle på nye og mere hensigtsmæssige måder, og give dig støtte til at arbejde med de udfordringer, der forhindrer dig i at have det godt. For de fleste opleves terapi som en proces, der giver mod til at stole på egne ressourcer og muligheder.
Jo mere klarhed, ro og styrke du udvikler indadtil, desto mere kan du favne dine vigtige relationer og den ydre verden – og omvendt: jo mere, du kan åbne dig mod andre og tage positivt i mod kærlighed, kontakt og inspiration, des mere styrkes dit indre liv og din balance.
Terapi kan være med til at skærpe din livskvalitet:

  • når du føler dig stresset/udbrændt
  • når du oplever angst eller er overbelastet
  • når du oplever eksistentielle kriser som tab, skilsmisse, mm.
  • når du savner mål og mening i dit liv
  • når du har lavt selvværd
  • når du er nedtrykt og modløs
  • når dine tanker kører i ring
  • når du ikke kan mærke, hvad du vil
  • når du ikke kan finde mod eller overskud til at ændre på det, du ønsker, skal være anderledes

Jeg vil gerne støtte dig i denne proces, og byder dig varmt velkommen i min praksis i Kgs. Lyngby. Kontakt mig allerede i dag.