Indlæg omhandlende de terapiformer jeg har i praksis.

depression – du er ikke alene

Depression kan ramme os mennesker på alle årstider. De seneste undersøgelser viser, at hver 5 dansker vil få en depression i løbet af deres liv.

Depression kan manifestere sig forskelligt.

De mest almindelige tegn på depression er typisk manglende fornøjelse over ting, som plejede at glæde en, manglende selvfølelse, nedsat energi, koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer og søvnløshed, men depression kan også være symptomer, som de færreste forbinder med sygdommen. De kan have en mere fysisk karakter med anspændthed, mavesmerter, fordøjelses problemer, rygsmerter – og nedsat evne til at mærke sine følelser. Det er som om, følelserne er lammet. Kropsligt kan der være en stor indre uro og ubehag, som gør det vanskeligt at finde ro.

Nogle oplever en meget voldsom skyldfølelse, over ikke at kunne det, de plejer og andre oplever angst, fordi det er så svært at håndtere alt ubehaget og det kan føles som om man ikke rigtig kender sig selv eller kan stole på sig selv.

Hvordan får man det bedre?

Som psykoterapeut ser jeg på depressionen som en overbelastning. Sygdommen udvikles gennem en ubalance i samarbejdet mellem forskellige hjernecentre, kroppen og følelserne. Denne balance kan forårsages af forskellige psykologiske belastninger som for eksempel problemer i parforholdet, en fyring, alvorlig sygdom, eller hvis vi gennem længere tid er meget stressede. Det kan være, hvis det er vanskeligt at stå ved egne behov og grænser.

Også svære belastninger i barndommen, kan spille ind, og vi kan have lært forskellige former for overlevelsesstrategier, som på et tidspunkt ikke kan bære mere.

Samtaleterapi er dokumenteret virksomt i behandlingen af en depression. At have et sted, hvor det er muligt at åbne sig, arbejde med alt det svære og få ro og overblik i samspillet med en professionel terapeut.

I min praksis i Lyngby arbejder jeg sammen med min klient på forskellige niveauer.

Jeg arbejder med samtalen, hvor vi sammen undersøger symptomer og taler om alt det svære, så det får en retning.

Jeg arbejder med nervesystemet, så der kommer bedre balance i mellem krop og hoved. Det er blandt andet med korte mindfulness-øvelser, men også små behagelige kropslige øvelser, der regulerer og giver mere ro.

Jeg arbejder også med psyko-edukation, hvor jeg fortæller om vigtig teori i forhold til, hvordan vi fungerer som mennesker, om depression og behandling – som alt sammen kan give en dybere forståelse af, hvad der er på spil.

Dette er alt sammen med til, at klienten kan finde fodfæste igen – og komme klogere og mere balanceret ud på den anden side af en depression.

 

Jeg kan kontaktes på mail@sannegrothe.com eller på tlf. 9389 0990. Velkommen!

Sanne Grothe logo

Familien er en fantastisk styrke for os, når vi har en god kontakt og nær relation med hinanden.

Hvor vi bliver set, mødt og anerkendt af hinanden.

Hvor der er tryghed og åbenhed.

Hvor vi kan udvikle os og være hinandens sikre base.

Ofte er det ikke så enkelt at være en del af en familie. I vores tætteste relationer, kommer vores udfordringer ofte til udtryk. Vi bliver viklet ind i hinandens reaktioner og mønstre, og det kan være vanskeligt at finde løsninger selv. Læs mere

Parterapi

PARTERAPI – RÆK UD EFTER HINANDEN

Ofte går vi rundt med den overbevisning, at vores parforhold skal være uden for mange gnidninger.

Er vi uenige kan det føles som om, vi ikke har det så godt sammen.

Jeg tror imidlertid ikke på, at et sundt parforhold er et forhold uden konflikter.
Det handler i høj grad om, hvordan konflikterne løses i mellem jer.
Kan I bevare respekt for hinanden?
Kan I dele ansvar i mellem jer?
Kan I begge sige til og fra, så I når hinanden i jeres kommunikation?
Kan I mærke nærvær og kærlighed i mellem jer?

Kan I genkende udfordringer i forhold til ovenstående, kan I søge hjælp som par.

I parterapien arbejder vi med temaer og mønstre, der er centrale for jeres problemstillinger. I takt med jeres indsigt øges, vil I komme i kontakt med, hvad der er vigtigst netop for jer – og få klarhed over jeres situation. En ny vej.

I kan søge hjælp:

Når det er svært at tale sammen, og kommunikationen føles fastlåst
Når kommunikationen hurtigt udvikler sig til konflikter og skænderi
Når gnisten mangler og I oplever ensomhed/tomhed
Når de negative følelser fylder op i mellem jer
Når I savner nærhed og intimitet

Efter få gange parterapi vil kommunikationen i mellem jer ofte være tydeligere, og I vil blive bedre til at nå hinanden.
Ræk ud efter hinanden allerede i dag.

Imødekommende hænder

Tilknytning – tryg eller utryg?

Vores tilknytning er vores ståsted i verden, som er en konsekvens af den indre arbejdsmodel, vi har udviklet i relation med vores forældre og nærmeste omsorgspersoner. Jo tryggere tilknyttet vi er, jo større er sandsynligheden for et liv med lethed og glæde uden stress, angst og depression.
Er vi ikke blevet mødt med tilstrækkelig fysisk og psykologisk omsorg og tryghed som børn, kan vi blive utrygt tilknyttet. Det har en betydning for, hvordan vi agerer i verden. Det har en betydning for vores evne til at berolige os selv, den måde vi ser os selv og verden på og vores selvværd. Den utrygge tilknytning påvirker også i høj grad vores relationer med andre mennesker – særligt i de nære samspil i vores familier, forhold og venskaber.
Vi ved i dag, at vore hjerner er plastiske. Det vil kort fortalt sige, at vi kan udvikle en tryg tillært tilknytning i nye vigtige relationer i vores liv.
Vi kan arbejde med at overskrive den utrygge tilknytning i gennem psykoterapi – i kontakt med et andet betydningsfuldt menneske, så vi får et mere sikkert ståsted i verden.

Kan du genkende dig selv i ovenstående, vil jeg invitere dig til at booke en samtale hos mig. Du vil give dig selv en mulighed for at blive klogere på dig selv og styrke din livskvalitet.
Velkommen her til!

Gruppeforløb for forældre til et adopteret barn v. Sanne Grothe – Psykoterapeut MPF

Når du er mor eller far til et adopteret barn, kan der ind i mellem brug for en særlig indsats og forståelse. Vores børn kommer ofte med en historik, hvor vi som forældre kan have behov for at sparre med andre i forhold til de situationer og reaktioner, vi oplever i samspil med vores barn. Vores familieliv er startet på et andet fundament, hvor det kræver tid, omsorg og kærlighed at skabe en tryg tilknytning. Læs mere

ER DU STRESSET?

Der er meget fokus på stress i vores liv i dag – men på trods af det fokus vurderes det, at hver syvende dansker har symptomer på stress.

Det er meget individuelt, hvor meget der skal til, for vi bliver stressede – og ligeledes stor forskel på, hvad der stresser os.

Det kan være rigtig svært at se stress i øjnene. Vi ser ikke syge ud udenpå og det kan være vanskeligt for andre og for os selv at forstå, hvorfor vi har det så skidt. Læs mere

HVORFOR GÅ I TERAPI?
Målet med terapi er at styrke din livskvalitet og skabe den udvikling, du ønsker dig. Terapi handler om at øge din opmærksomhed, og dermed give dig mulighed for at tænke, føle og handle på nye og mere hensigtsmæssige måder, og give dig støtte til at arbejde med de udfordringer, der forhindrer dig i at have det godt. For de fleste opleves terapi som en proces, der giver mod til at stole på egne ressourcer og muligheder.
Jo mere klarhed, ro og styrke du udvikler indadtil, desto mere kan du favne dine vigtige relationer og den ydre verden – og omvendt: jo mere, du kan åbne dig mod andre og tage positivt i mod kærlighed, kontakt og inspiration, des mere styrkes dit indre liv og din balance.
Terapi kan være med til at skærpe din livskvalitet:

  • når du føler dig stresset/udbrændt
  • når du oplever angst eller er overbelastet
  • når du oplever eksistentielle kriser som tab, skilsmisse, mm.
  • når du savner mål og mening i dit liv
  • når du har lavt selvværd
  • når du er nedtrykt og modløs
  • når dine tanker kører i ring
  • når du ikke kan mærke, hvad du vil
  • når du ikke kan finde mod eller overskud til at ændre på det, du ønsker, skal være anderledes

Jeg vil gerne støtte dig i denne proces, og byder dig varmt velkommen i min praksis i Kgs. Lyngby. Kontakt mig allerede i dag.

 

 

 

Adoption-BW

Børn der er adopterede

Adopterede børn udgør en lille og ofte overset gruppe i vores samfund.

Forskningsmæssigt ser vi, at de fleste adopterede børn falder godt til og generelt klarer sig godt i deres nye familier. De udvikler sig til sunde, velfungerende og ressourcefyldte børn.

Når det er sagt, viser forskningen også, at adopterede børn er mere udsatte for psykisk sårbarhed/sygdom, og det har en væsentlig sammenhæng med den bagage, børnene kan have med. En bagage vi også kalder for tilknytning og overlevelsesstrategier.

Læs mere

At være ufrivillig barnløs kan være en stor krise i livet. At opleve ikke at have kontrol over eget liv, udløser voldsomme reaktioner hos de fleste. Fertilitetsbehandlingen er krævende, og de følelsesmæssige svingninger mellem håb og håbløshed, hvis man ikke bliver gravid, er meget belastende. Opmærksomheden låses mere og mere på graviditetsønsket, og det er umuligt at følge rådene fra den velmenende omverden om bare at slappe af, og at det hele nok så skal gå.

Læs mere