Mine ydelser –
Et overblik med priser

Alle psykoterapeutiske forløb hos mig, starter med en indledende samtale, hvor vi hilser på hinanden, og hvor jeg får indblik i din eller jeres situation og motivation for at gå i terapi.
I forlængelse af denne samtale, aftaler vi, hvordan netop dit eller jeres forløb skal se ud.

En aftale varer typisk 60 eller 90 minutter.

Individuel terapi

I terapien er det dine handlinger, tanker og følelser og din oplevelse af dig selv i det hele taget – som er udgangspunktet.
Du vil her opleve at blive taget alvorligt præcis, som du er, og jeg vil møde dig nu og her med mit nærvær, min erfaring og viden – og ikke mindst min menneskelighed.
Vi vil i fællesskab arbejde med din udvikling, dine muligheder, dine valg, dine mønstre og din historie.
I terapien vil du opleve, opdage og finde ny erkendelse i takt med, at du vil udvide din kontakt indadtil som udadtil; en ny indsigt og heraf en øget opmærksomhed og bevidsthed på dig selv, som kan lede dig i den retning, du dybest set ønsker at gå.

Terapirummet er et fortroligt sted, hvor du i trygge rammer kan arbejde med det, der er vigtigt for dig.

Du ønsker måske:

 • at tale med en, der ikke er direkte involveret i dit liv
 • at arbejde med dine tanker og følelser
 • at gøre op med fastlåste mønstre
 • at arbejde med en vanskelig barndom
 • at være mindre stresset – få mere balance
 • at få styringen tilbage i dit liv
 • at arbejde med din personlige udvikling-at arbejde med dit parforhold/relationer i dit liv

Udtalelser

Hvad siger tidligere klienter?

”Jeg har gået i terapi hos Sanne i 1,5 år. Mit liv er fuldstændig vendt på hovedet nu i forhold til, hvordan jeg havde det, da jeg startede. Nu har jeg mod på at være mig og kan sige fra. Mit selvværd er vokset meget.”

”Jeg har fået utrolig meget ud af at gå til psykoterapi, også mere end jeg lige havde regnet med. Det var lidt grænseoverskridende at skulle tage den første kontakt, men da jeg endelig fik gjort det, var det ligesom at få en ventil. Sanne lytter anerkendende, og er nærværende og rummelig at tale med. Hun har vist mig nye vinkler på gamle handlingsmønstre og givet mig værktøjer til at acceptere det, som ikke kan ændres, og ændre på det, der kan.”

Individuel terapi

Individuel terapi -BW
 • Individuel terapi
  900 DKr.
  60 minutter
 • Individuel terapi
  1.300 DKr.
  90 minutter

Betalingen er kontant eller via overførsel på MobilePay.

Ved afbud senere end 24 timer før en aftalt session, opkræves den fulde pris.

Parterapi

Et sundt parforhold er ikke et forhold uden konflikter. Det handler i høj grad om, hvordan konflikterne løses i mellem jer.
Kan I bevare respekten for hinanden?
Kan I dele ansvar i mellem jer?
Kan I begge sige til og fra, så I når hinanden i jeres kommunikation?
Kan I mærke nærvær og kærlighed i mellem jer?

I parterapien arbejder vi med temaer og mønstre, der er centrale for jeres problemstillinger. I takt med jeres indsigt øges, vil I komme i kontakt med, hvad der er vigtigst netop for jer – og få klarhed over jeres situation. En ny vej.

I kan søge hjælp:

 • Når det er svært at tale sammen, og kommunikationen føles fastlåst
 • Når kommunikationen hurtigt udvikler sig til konflikter og skænderi
 • Når gnisten mangler og I oplever ensomhed/tomhed
 • Når de negative følelser fylder op i mellem jer

En parterapi er på 60 minutter, hvor vi arbejder med det, der fylder hos jer.

Udtalelser

Hvad siger tidligere klienter?

”Vi gik i parterapi, fordi vi igen og igen havnede i de samme konflikter, hvor afstanden i mellem os blev større og større. Efter 6 sessioner har vi fået langt mere klarhed over, hvad det er, der sker I os begge, når vi er uenige. Vi kommunikerer mere tydeligt og konstruktivt nu, og kan bedre nå hinanden. Det har gjort meget for vores nærhed og forståelse af vores forhold”

“Det var svært at starte i parterapi. At vi ikke kunne løse vores problemer selv. Sannes undersøgende spørgsmål og måde at arbejde med os på, har ændret på den måde vi er sammen på. Vi tager ansvar for os selv nu – og hinanden. Vi er fulde af optimisme og glade for vi tog springet ud i terapi.”

Parterapi

Parterapi-BW
 • Parterapi
  1.200 DKr.
  60 minutter

Betalingen er kontant eller via overførsel på MobilePay.

Ved afbud senere end 24 timer før en aftalt session, opkræves den fulde pris.

Familierådgivning

Der kan være god grund til at søge professionel hjælp, hvis du som forælder:

 • bekymrer dig om dit barns trivsel
 • har svært ved at forstå og håndtere adfærd og reaktioner hos dit barn
 • føler dig usikker eller afmægtig i forhold til dit barn
 • bekymrer dig om, at dit barn har vanskeligheder i børnehaven eller skolen
 • oplever det vanskeligt at samarbejde med pædagoger og lærere om at skabe fælles forståelse for dit barns særlige behov.

Mine kerneydelser er spørgsmål om børns udvikling og familieproblemer. Problemstillingerne inden for disse områder er mangfoldige. Eksempelvis tilbyder jeg psykologisk og pædagogisk bistand i forhold til:

 • Fastlåste reaktionsmønstre mellem forældre og barn eller mellem søskende
 • Forældre, der er uenige om håndtering og opdragelse af barnet
 • Forældre, der skal skilles, og som ønsker hjælp til at samarbejde omkring børnene

Jeg tilbyder rådgivende samtaler, der bygger på en anerkendende og nærværende dialog – hvor I bliver støttet og vejledt, hvor det er svært.

Udtalelser

Hvad siger tidligere klienter?

”Vi har været i et forløb hos Sanne, da vores datter havde det meget svært socialt og blev mere og mere indadvendt.
I gennem 8 sessioner blev vi opmærksomme på, hvordan vores egne reaktioner, var med til at gøre udfordringerne større. Vi fik hjælp i tide, og har nu en datter, der godt på vej, og vi synes, vi er blevet meget tættere som familie”

”Vi var meget uenige om, hvordan vores børn skulle opdrages, og det gik ud over dem. I sær vores yngste havde det svært i skolen, og var meget vred. Sammen med Sanne fik vi lavet et fælles fodslag, og det kunne ses med det samme hos vores børn. Den gode energi er omdrejningspunktet i vores familie nu.”

Familierådgivning

Familierådgivning-BW
 • Familie-rådgivning
  1.200 DKr.
  En session på 60 min.

Betalingen er kontant eller via overførsel på MobilePay.

Ved afbud senere end 24 timer før en aftalt session, opkræves den fulde pris.

Adoption

Forskningsmæssigt ser vi, at de fleste adopterede børn falder godt til og generelt klarer sig godt i deres nye familier. De udvikler sig til sunde, velfungerende og ressourcefyldte børn.

Når det er sagt, viser forskningen også, at adopterede børn er mere udsatte for psykisk sårbarhed/sygdom, og det har en væsentlig sammenhæng med den bagage, børnene kan have med. En bagage vi også kalder for tilknytning og overlevelsesstrategier.

Det viser sig hos barnet som sunde reaktioner på en ualmindelig start i livet. Vi forældre bærer et stort ansvar for at rumme, støtte og møde disse reaktioner, så vores børn kommer igennem svære følelsesmæssige temaer som forladthed, separationsangst, uro, sorg, ensomhed, ængstelighed, stress, kontrol, lavt selvværd og vrede på en hensigtsmæssig måde.

I mit arbejde som psykoterapeut arbejder jeg i sammen med jer forældre omkring livsvigtige emner som tilknytning, nervesystem og den treenige hjerne i forhold til jeres hverdag med jeres barn.

Vi taler om konkrete situationer, I oplever, og arbejder grundlæggende teori ind – samt ser på jeres egne mønstre i forhold til at møde jeres barn konstruktivt. Dette alt sammen for at styrke tilknytningen, hvor I mestrer at regulere jeres barns nervesystem og møde jeres barn, hvor det er.

Jeg tilbyder både familieforløb og gruppeforløb for adoptanter.

Udtalelser

Hvad siger tidligere klienter?

”Det har været et virkeligt værdifuldt forløb for vores lille familie”

”Teorien om tilknytning og nervesystemet har givet mig en helt ny forståelse for mit barn”

”Jeg har følt mig meget tryg og godt tilpas i gruppen, og sparringen med ligestillede og en professionel har været betydningsfuld for mig og mit barn”

Adoption

Adoption-BW
 • Adoption
  1.200 DKr.
  En session på 60 min

Betalingen er kontant eller via overførsel på MobilePay.

Ved afbud senere end 24 timer før en aftalt session, opkræves den fulde pris.

Stress

Stressbehandling hos Sanne Grothe er dybt fagligt funderet – og du vil blive mødt med støtte, indsigt og forståelse.

Vi vil starte med at diagnosticere din stress, hvor det fastsættes, hvilket stressstadie du er på, hvor længe du har været stressset og hvad, der kan gøres hurtigt og effektivt for at hjælpe dig.

Dette danner grundlaget for behandlingsstrategien og for at arbejde med det første vigtige skridt, som er at identificere hvor og hvad der kan gøres hurtigt og nemt for at nedbringe stresssymptomerne. Dernæst lægges der en strategi for, hvordan de vigtigste ydre påvirkninger håndteres, så det ydre pres kan lettes hurtigst muligt.

For at skabe et sundt og stabilt fundament sættes dernæst fokus på kost, motion, hvile og søvn, der sammen med åndedrættet og bevægelse er elementer der skal genopbygge og styrke kroppen og hjernen.

Når vi har behandlet symptomerne og styrket det kropslige og mentale fundament, arbejdes der med kilderne bag stress, hvad enten det er arbejdslivet, privatlivet og/eller det er vores eget indre pres og forventninger, der skal justeres.

Igennem vores arbejde vil det blive tydeligt for dig:

 • Hvad, du er stresset over: professionelt, personligt og privat
 • Hvordan du genkender symptomerne – og arbejder med dem
 • Hvordan du kan ændre dine mønstre, så din stress reduceres – og slippe det, du ikke kan gøre noget ved

Udtalelser

Hvad siger tidligere klienter?

“Jeg har været i stressbehandling hos Sanne og gennemgået forløbet, som har været en kæmpe øjenåbner for mig. Jeg var forvirret og meget bekymret, da jeg startede og havde det mildest talt forfærdeligt.”

“Med sin empatiske sans og fine balance mellem at lytte, komme med input og stille spørgsmål, hjalp Sanne mig med at samle brikkerne i mit kaos og bygge mig op på ny.”

“Jeg vil fremover kunne takle pres og stress konstruktivt, nu hvor jeg kender symptomerne og dynamikkerne i mig selv. Det er et intenst forløb, og det er hårdt arbejde, men det er fantastisk at se og mærke, at det virker.”

Stress

 • Stressbehandling
  900 DKr.
  En session på 60 min

Betalingen er kontant eller via overførsel på MobilePay.

Ved afbud senere end 24 timer før en aftalt session, opkræves den fulde pris.

Hold dig opdateret på min blog

og Facebook

Min blog
Facebook