Imødekommende hænder

Tilknytning – tryg eller utryg?

Vores tilknytning er vores ståsted i verden, som er en konsekvens af den indre arbejdsmodel, vi har udviklet i relation med vores forældre og nærmeste omsorgspersoner. Jo tryggere tilknyttet vi er, jo større er sandsynligheden for et liv med lethed og glæde uden stress, angst og depression.
Er vi ikke blevet mødt med tilstrækkelig fysisk og psykologisk omsorg og tryghed som børn, kan vi blive utrygt tilknyttet. Det har en betydning for, hvordan vi agerer i verden. Det har en betydning for vores evne til at berolige os selv, den måde vi ser os selv og verden på og vores selvværd. Den utrygge tilknytning påvirker også i høj grad vores relationer med andre mennesker – særligt i de nære samspil i vores familier, forhold og venskaber.
Vi ved i dag, at vore hjerner er plastiske. Det vil kort fortalt sige, at vi kan udvikle en tryg tillært tilknytning i nye vigtige relationer i vores liv.
Vi kan arbejde med at overskrive den utrygge tilknytning i gennem psykoterapi – i kontakt med et andet betydningsfuldt menneske, så vi får et mere sikkert ståsted i verden.

Kan du genkende dig selv i ovenstående, vil jeg invitere dig til at booke en samtale hos mig. Du vil give dig selv en mulighed for at blive klogere på dig selv og styrke din livskvalitet.
Velkommen her til!