Gruppeforløb for forældre til et adopteret barn v. Sanne Grothe Psykoterapeut MPF

Når du er mor eller far til et adopteret barn, er der ind i mellem brug for en særlig indsats og forståelse. Vores børn kommer ofte med en historik, hvor vi som forældre kan have behov for at sparre med andre i forhold til de situationer og reaktioner, vi oplever i samspil med vores barn. Vores familieliv er startet på et andet fundament, hvor det kræver tid, omsorg og kærlighed at skabe en tryg tilknytning.

Læs mere

MINDFULNESS I SAMTALETERAPI

I min praksis bruger jeg ofte små øvelser fra mindfulness for du i højere grad kan mærke dig selv, for at støtte din proces og give plads til hele dig.

Mindfulness meditation giver dig indre ro, mindsker stress, og giver i højere grad kontrol over dine tanker, følelser og reaktioner. Du bliver i stand til at rumme dine følelser ved at registrere dem, acceptere dem og så igen blidt forlade følelsen ved at vende din fulde opmærksomhed på dine åndedrag. På denne måde kan du rumme dine følelser og dine tanker, så du ikke behøver at være ”slave” af dem.

Dit nervesystem reguleres ved blot at vende blikket indad, trække vejret. Ingen vurderinger. Blot at være.

Lyder det rart?

Kontakt mig for at høre mere.

Vil du inspireres – se med her:

http://www.psykiatrifonden.dk/viden/gode-raad-og-temaer/mindfulness/bliv-mindful-brug-vores-mindfulness-oevelser.aspx

Vi kan alle tåle noget – nogen kan tåle mere – ingen kan tåle alt.

Læs her om stress, terapi og balance.

Stress: Vores alarmberedskab

Stress-reaktionen er vores alarmberedskab. Alarmen sætter i gang, når vi kommer i en udfordrende situation – det kan for eksempel være, når der sker noget uventet. Stress-reaktionen består i, at vores autonome nervesystem sætter i gang, og at produktionen af hormonerne adrenalin og kortisol stiger. Det er hormonerne, der bringer vores krop i alarmberedskab. Vi kan mærke det, ved at vores hjerte slår hurtigt, vi begynder måske at svede, og vi bliver fokuserede på den udfordring, vi står overfor. Reaktionen skærper sanserne og sætter os i stand til at handle hurtigt.

Læs mere

Sanne Grothe terapi i min praksis

Hvorfor terapi?

Oplever du problemer og bekymringer i dagligdagen?
Befinder du dig i en akut krise?
Føler du dig fastlåst og styret af gamle tankemønstre og vaner?
Har du svært ved at finde retning?
Ønsker du hjælp til at arbejde med et konkret problem, eller kan du blot mærke, at du har det skidt uden at kende til den egentlige grund?

Samtaleterapi kan hjælpe dig med at blive mere opmærksomhed på dine ressourcer, valg og muligheder.

Det er svært at skabe ændringer alene.

Kontakt mig allerede i dag.

Parterapi

Velskreven artikel om dynamikker i vores parforhold – set udfra et tilknytningsmæssigt perspektiv.

http://ingeholmaps.dk/Parforhold-og-tilknytning.pdf

Er I nysgerrige på at arbejde med jeres parforhold, så I oplever dybere forståelse af hinanden og jeres mønstre, så kontakt mig for at høre nærmere.

Gruppeforløb for forældre til et adopteret barn
At være mor eller far til et adopteret barn kræver ind i mellem en særlig indsats og forståelse. Barnet kommer ofte med en historik, hvor vi som forældre kan have brug for at sparre med andre i forhold til de situationer og reaktioner, vi oplever i samspil med vores barn.
Vores familieliv er startet på et andet fundament, og det kræver tid og kærlighed at finde hinanden.

Læs mere

Oplever du problemer og bekymringer i dagligdagen?
Befinder du dig i en akut krise?
Føler du dig fastlåst og styret af gamle tankemønstre og vaner?
Har du svært ved at finde retning?
Ønsker du hjælp til at arbejde med et konkret problem, eller kan du blot mærke, at du har det skidt uden at kende til den egentlige grund?

Læs mere

En meget rammende beskrivelse af fænomenet stress.

Samtaleterapi kan hjælpe dig med at skabe klarhed, blive mere opmærksom på dine muligheder og valg – og støtte dig i en tid, der kan være meget kaotisk.

Fænomenet stress

Fænomenet stress

Vi er ikke født med et godt selvværd.

Vores selvværd grundlægges i barndommen og svinger gennem livet. Et lavt selvværd har store konsekvenser for vores livskvalitet. Det er dog aldrig for sent at arbejde med at udvikle et solidt og sundt selvværd.

Hver femte dansker har lavt selvværd og en følelse af ikke at slå til. Det viser en ny undersøgelse, som Cormark har foretaget for Psykiatri Fonden. Selvværd handler om den måde, vi opfatter os selv på – altså hvordan vi tænker om os selv, og de følelser det udløser. Det er afgørende for vores psykiske trivsel, at vi føler os værdifulde.

Selvværd og selvtillid er ord, der ofte bruges i flæng. Men de betyder noget forskelligt, selvom de i høj grad spiller sammen. Hvor selvværd går på at være tilfreds med sig selv, kende sine gode sider og acceptere sine fejl og mangler, handler selvtillid om at være tilfreds med det, man gør. Selvværd skabes i det indre, og selvtillid i måden man bruger sine færdigheder på i forhold til andre mennesker. Ofte vil det dog være sådan, at mestring af noget også fører til øget selvværd.

Når selvværdet er lavt, er man især præget af dårligt humør, fordi man sidder fast i sine negative tanker og følelser omkring sig selv. Det kan være svært at vise empati og leve sig ind i andres tanker og følelser, fordi man har så meget fokus på sig selv og sin egen smerte. Det betyder også, at man ofte mistolker andre. Man tror for eksempel, at det er ens skyld, at partneren er i dårligt humør, uden at det er tilfældet. Får man ros af andre, preller det af, for man tror ikke på det, fordi man er overbevist om, at man ikke er værd at holde af.

Når man ikke føler sig af værdi, lader man være med at gå efter det, man har brug for i livet. Det gælder for eksempel i forhold til andre mennesker og i forbindelse med uddannelse og job. Det er svært at svare på, hvad man vil med sit liv, for man har ikke en tro på, at man kan vælge, endsige lykkes.

Det er i høj grad muligt at arbejde på at udvikle et bedre selvværd. Her kan jeg støtte dig ved hjælp af samtaleterapi, hvor vi udfolder dine mønstre og selvstøtte, så du får bedre fat i dig selv, dine muligheder og dine valg.