Når dit lave selvværd står i vejen for, du kan leve dit liv.

Lad os først slå fast, at lavt selvværd er ikke noget, vi som mennesker er født med. Det grundlægges i barndommen og svinger gennem livet. Et lavt selvværd har store konsekvenser for vores livskvalitet. Det er dog aldrig for sent at arbejde med at udvikle et solidt og sundt selvværd. 

Selvværd handler om at være tilfreds med sig selv, kende sine gode sider og acceptere sine fejl og mangler. Selvværd skabes i vores indre i samspil med vores vigtigste relationer. Ofte vil det dog også være sådan, at mestring af noget også fører til øget selvværd.

At have et lavt selvværd har store konsekvenser for vores livskvalitet. Vi bremser os selv i at turde gøre det, vi ønsker, og tror ofte ikke på, vi kan lykkes med så meget.

Det helt grundlæggende er alle de negative tanker, vi tænker om os selv, som hele tiden kører os ned i den negative spiral – og afholder os fra at leve: få kærlighed, værdi, succes og lykke.

Læs med her og få nogle gode råd til, hvordan du får startet den positive spiral frem mod et bedre selvværd.

Sådan kan du forbedre dit selvværd:

  • Giv dig selv et eftersyn – start med dine tanker. Opdag, hvad du tænker om dig selv, og vurdér, om dine tankemønstre arbejder for dig eller imod dig.
  • Husk, at du har ret til at sige fra, når nogen overskrider dine grænser. Det er også ok at komme bagefter og sige fra. Eksempel: Du har passet din nevø i din ferie, men du ville egentlig gerne selv holde helt fri. For ikke at stå i den situation en anden gang, hvor du tillader at dine grænser overskrides, så sig fra: Jeg kan desværre ikke passe ham i mine egen ferier mere, da jeg har brug for at lade op. Men jeg passer gerne på andre tidspunkter. Det vigtigste er at få øvet sig i ’svære’ færdigheder, inden du igen står i en krævende situation.
  • Vurdér, om du generelt tager for meget hensyn til andre på bekostning af dig selv. Tør du ikke sige nej til andre af skræk for, at de vil afvise dig, ikke kunne lide dig så godt? Giv disse tanker er realitetstjek. Mange af os har katastrofetanker, som aldrig bliver til noget.
  • Vid, at selvværd kan svinge både fra dag til dag, og i forhold til dem, du er sammen med. Dit selvværd bliver hver dag udfordret, så lær dig selv at genfinde balancen hurtigt, når du bliver udfordret og at undgå selvbebrejdelser og nedladende selvsnak. Mindfulness kan støtte dig i at være mere i ro og balance i dig selv, så du står stærkere i dit indre – https://mindhelper.dk/mental-fitness/mindfulness-oevelser/ Gåture i naturen er også med til at skærpe din evne til at mærke dig selv, og hvad du vil/har lyst til.
  • Kærlige støttende tanker. Dette punkt er det vigtigste for din udvikling af et godt selvværd. Når du tænker: det kunne jeg heller ikke finde ud af, åårh, jeg er så dum osv. Så stop de negative tanker. Tænk i stedet: jeg er ok, jeg øver mig på en masse, der er svært, jeg prøver bare igen. Jeg er glad for, jeg forsøgte. Det er lidt på samme måde som en forælder møder sit barn, når hun/han skal lære noget nyt. Kærlige støttende tanker. Vi kan ikke tage løbeskoene på og løbe et maraton første gang. Men bare bevidstheden om at ville ændre sine tanker og turde mere, er udviklende. Et skridt ad gangen. Tilgiv dig selv, når du ikke kan eller ikke turde. Der kommer igen en mulighed for at øve.
  • Efterhånden som ovenstående trænes, vænnes din hjerne til nye mere positive mønstre. Det kan være svært at gøre på egen hånd, men mærker du motivationen for at komme i gang med dette stykke personlige arbejde, er du altid velkommen til at booke en tid og få hjælp og støtte til din proces.

Kærlige tanker fra

Psykoterapeut MPF

Sanne Grothe

www.sannegrothe.com